Supertzen Ari Diren Kutsatzaileak 2017-11-03T10:38:31+00:00

ZER DIRA SUSPERTZEN ARI DIREN KUTSATZAILEAK?

Suspertzen ari diren hori lehenago entzun dugu noizbait. Teknologiek, herrialdeek, ekonomiaren hainbat sektorek, eta baita ogibideek eta negozio-ereduek ere izaten dute kalifikatzaile hori, baina berria egiten zaigu kutsadurarentzat erabiltzen dugunean. Suspertzen ari diren kutsatzaileen artean etxeko hainbat isurketa eta hiri-eremuetan sortutako hondakin desberdinak ditugu. Demagun sendagaiez, detergenteez, drogez, norbera zaintzeko produktuez eta, jakina, toallatxo higienikoen osagaiez ari garela. Guztiak dira suspertzen ari diren kutsatzaileak.

NON USTE DUZU BUKATZEN DUTELA?

Kutsatzaile hauek komunetik, dutxatik edo harraskatik botatzen ditugu eta ibaietan, itsasoan edo gainerako ur-sistemetan bukatzen dute, nahi gabe (gernuaren, gorozkien edo xaboien bitartez), edo nahita (sobratzen zaizkigun produktuak edo iraungi dutenak botatzen ditugunean, sendagaiak, pinturak, bernizak, disolbatzaileak eta abar, esaterako).

Gehienetan, kutsadura ezin da ikusi edo hauteman, eta ehunka edo milaka arrain hiltzen direnean bakarrik hauteman daiteke, baina litekeena da detektatu ere ez egitea. Arazo horri MUNSTRO IKUSEZIN esan diezaiokegu.

Gaur egun, hainbat substantzia kimiko ditugu inguruan, batzuk onak osasunarentzat, beste batzuk, aldiz, kaltegarriak. Kutsatzaile horiek ingurumenean sartzeko bide bat etxeko hondakin-uren bitartez da. Hau da, kutsatzeko iturri lausoa da, non hiritarra den kutsatzen duena. Substantzia horietako batzuen ezaugarri fisiko-kimikoak direla eta (esaterako, egonkortasun maila handia arazte-prozesuen aurrean), arazte-sistemek ezin dute haien deuseztatzea bermatu (aurki daitezkeen formulazio kimikoak ugari direlako eta saneamendu-sarean kontzentrazio handiak aurki daitezkeelako) eta askok ur-sistema desberdinetan bukatzen dute.

Ez elikatu Munstroa kanpainaren bitartez, paper-zapiak komunetik botatzeak dakartzan arriskuak ezagutarazi nahi zaizkie herritarrei, ohitura arduratsuak sustatuz. Ahalegin honetarako, indarrak bildu dituzte zortzi erakunderen artean: Uraren Euskal Agentziak (URA), Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa, Gasteizko Udal Urak (AMVISA), Añarbeko Urak, Arabako Errioxako Ur Partzuergoa, Busturialdeko Ur Partzuergoa, Kantauriko Urkidetza eta Txingudiko Zerbitzuak. Ekimena Aclima Euskadiko Ingurumen Klusterrak koordinatu du, eta hiri-arroen degradazioaren aurka borroka egitea helburu duen “Herritarren ohiturak eta urgaineratutako kutsatzaileak” delako hedapen handiagoko proiektuaren barruan mamitu da.

Sustatzaileak:

Amivisa
Agasa
Consorcio de Aguas
Busturialdekoura
Consorcio Aguas Rioja Alavesa
Kantaurikourkidetza
Txingudi
Uragentzia

Koordinatzailea: